qfgl.net
当前位置:首页>>关于幼儿早教三字经全文带拼音的资料>>

幼儿早教三字经全文带拼音

把三字经粘贴到word 文档里,然后word里面就有功能把这些字都附上拼音

rén zhī chū xìng běn shàn gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān 人 之 初 , 性 本 善. 苟 不 教 , 性 乃 迁. 教 之 道 , 贵 以 专.xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù dòu yān shān yǒu yì fāng 昔 孟 母 , 择 邻 处. 子 不 学 ,

《三字经》与《百家姓》、《千字文》并称为三大国学启蒙读物,被历代中国人奉为经典并不断流传.废话我也不多说了,要是想知道更详细点的百度一下就可以了,很简单的.呵呵,我的只供参考!! 三字经全文带拼音 rén zhī chū xìng běn

三字经全文 人之初 性本善 性相近 习相远 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼 窦燕山 有义方 教五子 名俱扬 养不教 父之过 教不严 师之惰 子不学 非所宜 幼不学 老何为 玉不琢 不成器 人不学 不知义 为人子 方少时 亲师友 习礼仪 香九龄 能温席 孝於亲 所当执 融四岁 能让梨 弟於长 宜先知 首孝弟 次见闻 知某数 识某文 一而十 十而百 百而千 千而万 三才者 天地人 三光者 日月星 三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺 曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷 曰南北 曰西东 此四方 应乎中 曰火水 木金土 此五行 本乎数 曰仁义 礼智信 此五常 不容紊

人之初 性本善 性相近 习相远 苟不教 性乃迁 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiàng jìn xí xiàng yuǎn gǒu bú jiāo xìng nǎi qiān 教之道 贵以专 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼 jiāo zhī dào guì yǐ zhuān xī mèng mǔ zé lín chù zǐ bú xué duàn jī zhù 窦燕山

拼音版《三字经》rén zhī chū xìng běn shàn人 之 初 性 本 善xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近 习 相 远gǒu bú jiào xìng nǎi qiān苟 不 教 性 乃 迁jiào zhī dào guì yǐ zhuān教 之 道 贵 以 专xī mèng mǔ zé lín chǔ昔 孟 母 择 邻 处zǐ bù xué duàn jī

rén zhī chū ,xìng běn shàn人 之 初 , 性 本 善.xìng xiāng jìn, xí xiāng yuǎn性 相 近 , 习 相 远. gǒu bú jiào ,xìng nǎi qiān .苟 不 教 , 性 乃 迁.jiào zhī dào, guì yǐ zhuān .教 之 道 , 贵 以 专. xī mèng mǔ ,zé lín chǔ .昔 孟 母 ,择 邻 处

1.立大志 春日暖,秋水长, 和风吹,百花香. 青少年,有理想, 立大志,做栋梁. 天行健,人自强, 生我材,为兴邦. 倡和谐,民所望, 兴道德,国运昌. 2.昔时间 人之春,在少年, 光阴迫,惜时间. 生有涯,知无限, 苦攻读,

孩子校课学的书,彩色,字够大,有拼音,还有小故事,讲解,但是就此书质量还是不错的.http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20103840

三字经全文带拼音完整,从小启蒙教育学习国学传扬文化

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com