qfgl.net
当前位置:首页>>关于中国成语千字文注音的资料>>

中国成语千字文注音

成千上万chéng qiān shàng wàn[释义] 成:达到一定数量;上:达到一定程度或数量.累计成千;达到万数.形容数量极多.也作“成千成万”、“成千累万”.[语出] 清文康《儿女英雄传》第三十回:“他看着那乌克斋、邓和公这班人;一帮动辄就是成千累万;未免就把世路人情看得容易了.”[正音] 成;不能读作“cén”.[辨形] 万;不能写作“方”.[近义] 千千万万 不计其数[反义] 寥寥无几 寥寥可数[用法] 可用于人;也可用于其它.一般作定语、状语.[结构] 联合式.

绘声绘色 huì shēng huìsè [释义] 绘:指绘;描摹.形容讲述或描写事物的情景;深刻入微;非常生动、逼真.[语出] 清吴敬梓《儒林外史》第十七回评:“绘声绘影;能令阅者拍案叫绝.” [正音] 色;不能读作“shǎi”.[辨形] 绘;不能写作

tiāndìxuánhuáng yǔzhòuhónghuāng 天,地,玄,黄 宇,宙,洪,荒 rì,yuè,yí,ng,zè ché,n,xiù,liè,zhāng 日,月,盈,昃 辰,宿,列,张 há,n,lá,i,shǔ,wǎng qiū,shōu,dōng,cá,ng 寒,来,暑,往 秋,收,冬,藏 rù,n,yú,ché,ng,suì lǜ,lǚ,tiá,o,yá,ng 闰,

作品原文 千字文 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng).日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng).寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng).闰余成岁 (rùn yú chéng

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng). 玄,天也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边. 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiǔ liè zhāng). 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满

京东有个是四册一套,中华成语,弟子规千字文,唐诗,三字经百家姓,一套36.9 分开买是: 1、三字经百家姓 ?定价16.80元 2、弟子规千字文 ? 定价16.80元 3、唐诗三百首 ? ? ? 定价16.80元 4、中华成语故事 ? ?定价16.80元

天tiān地dì玄xuán黄huáng、宇yǔ宙zhòu洪hóng荒huāng、日rì月yuè盈yíng昃zè、辰chén宿xiù列liè张zhāng 寒hán来lái暑shǔ往wǎng、秋qiū收shōu冬dōng藏cáng、闰rùn余yú成chéng岁suì、律lǜ吕lǚ调diào阳yáng 云yún腾téng致zhì雨yǔ、露lù结jié为

东汉末年,民生凋敝.兵荒马乱,群雄竞起.枭雄曹操,首屈一指.龙骧虎步,踌躇满志.诸葛孔明,惊才风逸.上知天文,下知地理.宁静致远,淡泊明志.用行舍藏,韬晦待时.三顾茅庐,精诚所至.知遇之恩,投桃报李.初出茅庐,锦囊

qian zi wen

1.民族神话 鸿蒙未辟,宇宙洪荒.亿万斯年,四极不张.盘古开天,浊沉清扬.天高地厚,乾坤朗朗.日月经天,星宿列张.江河行地,浩浩汤汤.女娲补天,日月重光.夸父逐日,血气贲张.精卫填海,荡气回肠.后羿射日,功德无量.神话

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com