qfgl.net
当前位置:首页>>关于带疾字开头的成语的资料>>

带疾字开头的成语

疾言厉色、疾风知劲草、疾足先得、疾之如仇、疾雷不及塞耳、疾恶好善、疾不可为、疾之若仇、疾雷不暇掩耳、疾霆不暇掩目、疾首蹙额、疾步如飞、疾风劲草、疾风扫秋叶、疾如旋踵、疾雷不及掩耳、疾风横雨、疾风彰劲草、疾电之光、疾声大呼、疾风迅雷、疾如雷电、疾首蹙、疾不可及、疾病相扶

1. 疾如雷电】快提就像雷鸣闪电.形容形势发展很迅速.2. 疾如旋踵】旋踵:转动脚跟.快得就像转动一下脚跟.形容变化很快.3. 疾首蹙额】疾首:头痛;蹙眉:皱眉.形容厌恶痛恨的样子.4. 疾言遽色】言语神色粗暴急躁.形容对人发怒时

嫉恶如仇:jí è rú chóu 疾走先得:jí zǒu xiān dé 疾风骤雨jí fēng zhòu yǔ 疾言厉色:jí yán lì sè 疾首痛心:jí shǒu tòng xīn 1. 疾恶如仇释义:疾:憎恨;恶:指坏人坏事.憎恨坏人坏事就象憎恨仇人一样.他对军阀、政客,疾恶如仇.(梁斌《红旗谱》二十二)2.疾走先得释义:比喻行动迅速的人首先达到目的.同“疾足先得”.3.疾风骤雨释义:疾:又快又猛;骤:突然而猛烈.形容风雨来势猛.比喻迅猛激烈的斗争.4.疾言厉色释义:疾:急速.说话急躁,脸色严厉.形容对人发怒说话时的神情.5.疾首痛心释义:比喻对人或事的痛恨到了极点.其中“疾”字是痛苦的意思.

疾首蹙、疾风知劲草、疾足先得、疾之如仇、疾言倨色、疾风暴雨、疾恶如仇、疾风劲草、疾言遽色、疾言厉色、疾风骤雨、疾首痛心、疾之若仇、疾如雷电、疾步如飞、疾不可为、疾恶好善、疾恶如风、疾言怒色、疾声大呼、疾不可及

奋笔疾书

疾风劲草 疾恶如仇 疾风暴雨 疾首蹙额 疾言厉色

//zhidao://zhidao.html暴风疾雨 不疾不徐 不徐不疾 出丑扬疾 畅叫扬疾 除疾遗类 沉疴宿疾 采薪之疾 大声疾呼 吊死问疾 妒贤疾能 悼心疾首 奋笔疾书 愤时疾俗 愤世疾俗 愤世疾邪 腹心之疾 高材疾足 高才疾足 膏肓之疾 攻疾防患 寡人之疾 甘心首疾

疾恶如仇疾风劲草 疾恶如仇 疾言厉色 疾首蹙额 马迟枚疾 积劳成疾 疾首蹙 疾风彰劲草 疾风迅雷 疾足先得 疾雷不及塞耳 疾首痛心 疾言厉气 疾雨暴风 疾恶若雠 疾风暴雨 疾风骤雨 疾风甚雨 疾言怒色 疾如雷电 疾如旋踵 疾病相扶 疾霆不暇掩目

暴风疾雨 不疾不徐 不徐不疾 出丑扬疾 畅叫扬疾 除疾遗类 沉疴宿疾 采薪之疾 大声疾呼 吊死问疾 妒贤疾能 悼心疾首 奋笔疾书 愤时疾俗 愤世疾俗 愤世疾邪 腹心之疾 高材疾足 高才疾足 膏肓之疾 攻疾防患 寡人之疾 甘心首疾 含垢藏疾 讳疾忌医

疾风劲草

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com